Over Ons

Gents Universiteitsmuseum, UGent

Fabrica Vitae

KASK / Conservatorium (HoGent)

De Universiteit Gent telt in haar verschillende collecties ruim 640.000 erfgoedobjecten. Deze objecten zijn het resultaat van 200 jaar onderzoek, onderwijs en verzameldrang aan de Universiteit Gent, over verschillende wetenschappelijke disciplines heen. Vele van die collecties zijn momenteel echter nog niet ontsloten of toegankelijk voor een niet academisch publiek. De Universiteit Gent heeft zich daarom geëngageerd in de opening van een Gents Universiteitsmuseum waarin de publiekswerking van de diverse collecties zal gecentraliseerd worden. De opening van dat museum is gepland in 2019. Tot dan worden tijdelijke tentoonstellingen en andere publieksevenementen op locaties binnen de Universiteit Gent georganiseerd. Zo trok het Wonderkabinet in Het Pand afgelopen zomer 7.000 bezoekers en de tweede editie van de Nacht van de Universitaire musea in oktober 2014  ruim 1.200 bezoekers.

De Universiteit Gent beschikt over een rijk materieel en immaterieel erfgoed. Dit erfgoed is veelal beperkt toegankelijk en blijft op die manier grotendeels verborgen, zowel voor de eigen academische gemeenschap als voor de gemeenschap waarin ze huist. De geschiedenis van de instelling en  haar collecties is nochtans nauw verbonden aan die van de stad Gent. Zo verrichtte de enige Nobelprijswinnaar die de Universiteit Gent rijk is, Corneel Heymans, zijn onderzoek in het Rommelaere complex, en maakten de onderzoekers van de Gentse morfologische school anatomische preparaten van organen afkomstig van dieren uit de Gentse zoo. Dergelijke plekken in de Gentse binnenstad, waar wetenschappelijke geschiedenis werd geschreven, worden nog steeds ingenomen door actief onderzoek en zijn dus moeilijk open te stellen voor publiek. Naar aanleiding van tentoonstellingen zoals Post Mortem worden deze ruimtes ontsloten. Het publiek  wordt uitgenodigd kennis te maken met de weinig gekende maar wereldvermaarde activiteiten die er plaatsgegrepen hebben en die er nog steeds doorgaan. De bezoeker krijgt niet enkel inkijk, maar wordt ook  actief uitgenodigd te participeren in de maatschappelijke dialoog over wetenschap. Na de tentoonstelling zullen de ruimtes opnieuw ingenomen worden door onderzoeksgroepen van de universiteit.

A touring exhibition about the fabric of life inspired by Andreas Vesalius 1514-1564

The intention of the touring exhibition is to question what we consider the role of Art and Anatomy to be in this modern world. The work reflects how contemporary artists, scientists and thinkers perceive the human body and how the future of anatomical research is seen to be unfolding. Vesalius would be at the forefront of this exploration, if he were alive today, and the exhibition wishes to evoke his spirit in pushing the barriers of thought as wide open as he would undoubtedly insist.

Depending on the location and atmosphere of each of the given venues, works will be chosen that are most suitable for the event. All works will be shown at one venue or another and possibly at several of the exhibitions, depending on suitability. Our intention would be to create tailor made exhibitions for each hosting country that we visit over the period of two years. The Grand Opening will be the exhibition to be held in Greece, on the island of Zakyntos, during the conference “Vesalius Continuum”.

There are three sections to our exhibition, one contemporary art section, one medical art and illustration section and one page for resources, this includes films and digital material, historical artifacts and books etc…

This exhibition, we hope, will become a fitting tribute to the legacy of Andreas Vesalius and how his vision and understanding of the physical human body is still challenging new generations of artists and scientists to create groundbreaking work. This exhibition will glorify the wonder of corporal anatomy as we know it and will ponder upon the revolutionary technological physical enhancements which have transformed and will further change the future of the hitherto “organic carbon man”. The artists taking part in this exhibition share an intense passion to understand the physical body and in their research often push against the boundaries of our knowledge and social acceptance. They experiment with the crossover between art and science to create innovative ideas and deserve to be heralded, like Vesalius, as brave and great pioneers.

Hoewel de School of Arts van de HoGent tot de Associatie Universiteit Gent (AUGent) behoort, is dit de eerste samenwerking op dergelijke schaal tussen het Universiteitsmuseum en de School of Arts.

In de opleidingen van de School of Arts maken experiment, dialoog en presentatie essentieel deel uit van het traject van de studenten. Presenteren van het eigen werk in een optimale context is een intrinsiek onderdeel van het pedagogisch proces. De opleidingen willen tegelijk een broedplek zijn die de studenten voedt met nieuwe visies en praktijken van buitenaf.  De school bouwde de afgelopen jaren actief een eigen artistieke werking uit. KIOSK, het tentoonstellingsinitiatief voor hedendaagse beeldende kunst, KASKcinema en de MIRY Concertzaal zijn daar de speerpunten van. Zo vormt de school een katalysator voor relaties met het culturele veld en houdt in het kader van haar decretale opdracht tot beoefening van de kunsten, de vensters open op de (kunst)wereld.